Comença una campanya de control d’identificació de cans

L’Ajuntament de Son Servera ha iniciat una campanya de control de cans adreçada  a promoure la identificació dels animals de l’espècie canina mitjançant un xip,  en funció de la normativa aprovada l’any 1999 per a cans a partir dels tres mesos d’edat. Un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l’animal.
Així doncs,  setmanalment es duran a terme controls en diferents zones del municipi durant els quals s’aturarà els propietaris dels cans que passegin per tal de comprovar amb un lector de xips si estan identificats. Així mateix, també se’ls s’informarà d’altres qüestions rellevants relacionades amb la tinença responsable d’animals de companyia, com ara per exemple:
  • L’obligació de la vacunació contra la ràbia dels animals de l’espècie canina a partir dels tres mesos d’edat i, posteriorment, revacunació amb una periodicitat anual.
  • L’obligació de la recollida dels excrements de la via pública.
  • La prohibició de tenir els cans a lloure en els espais públics.
  • L’obligació de disposar de llicència per a la tinença d’animals que tenen la consideració de potencialment perillosos d’acord amb la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i de registrar-los en el municipi de residència habitual de l’animal.
 Segons ha informat l’Ajuntament, el primer dia de la campanya, el passat 31 de març  de 2016, el control es va realitzar al passeig Marítim de Cala Millor entre les 19 i les 20.30 h i es va comprovar la identificació de catorze cans, dos dels quals no estaven correctament identificats.
 Des de la Regidoria de Medi Ambient es recomana als propietaris comprovar que efectivament el seu ca es troba inscrit en el Registre d’Identificació dels Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB) a la pàgina web del Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears (www.covib.org) per tal que, en cas que hagi de ser recollit pels serveis municipals, es pugui retornar tan aviat com sigui possible.