Com estàs?, nova iniciativa dels Serveis Socials

Els Serveis Socials Municipals han posat en marxa un nou programa d’ajuda social amb intenció preventiva. Així, el projecte pretén identificar situacions de risc i intervenir-hi segons les necessitats detectades per tal d’evitar una possible situació d’exclusió social. 
El personal tècnic del Departament de Serveis Socials acompanyarà les persones de les quals es tengui constància que poden estar en una situació de risc d’exclusió social, com puguin ser persones que viuen soles, dependents o amb dificultats per accedir als serveis bàsics, per tal de conèixer la seva situació i detectar les possibles necessitats. A partir d’aquesta detecció es podrà fer una intervenció adequada a cada situació i fer feina perquè la situació no empitjori i pugui millorar.