Celebració Missa Casa Extremadura

Celebració Eucaristia en honor de la Virgen de Guadalupe.