Carta de la família de Victòria Sard Massanet

Carta oberta de la família de Victòria Sard Massanet al poble de Son Servera:

Benvolguts i benvolgudes:

Quan va arribar na Victòria a Son Servera vàrem tenir la casa plena, d’il·lusions i d’alegria, de futur, de companyia. Molts de voltros vàreu venir a ca nostra per compartir un motiu de felicitat.

Quan va arribar na Victòria, la família la va rebre amb una poesia:

“Victòria te vàrem dur del fred i de sa foscor

per omplir-te de calidesa i d’estimació”

Ara però, mos l’han presa, amb un assassinat (posarem presumpte, perquè toca) sense sentit. Després de la nostra lluita, només noltros ho sabem, mos han deixat en la pena, la tristor, el desconcert, la injustícia… Ara també tenim la casa plena, de tots voltros per acompanyar-nos en aquests moments. La família mos ha ajudat a posar en paraules els nostres sentiments i volem mostrar-vos el nostre agraïment:

En primer lloc, a tot el poble de Son Servera i persones d’altres llocs, que amb la vostra presència i amb la vostra veu que s’ha alçat en la protesta, mos heu mostrat el vostro condol i suport. Al personal de Serveis Socials de l’Ajuntament, que durant aquests últims temps mos han aconsellat i han estat pendents de na Victòria i de noltros. Als Cossos de Seguretat de l’Estat i als Jutjats de Manacor que quan els hem hagut de menester han estat per donar-nos un cop de mà. Als Serveis de Salut que, per desgràcia, mos han hagut d’atendre alguna vegada i ho han fet des del bon fer i la comprensió. A tot el personal de la funerària de Son Servera que tant mos han facilitat les gestions de qüestions que costen molt d’assumir en moments de dol intens com aquests. Al rector de la parròquia de Son Servera i al Bisbe de Mallorca que amb celeritat i eficiència van organitzar l’acomiadament cristià de na Victòria i van permetre les vostres mostres de condol. A Sa Confraria de la Pietat amb els seus detalls i sensibilitat. S’agraeixen molt. A l’Ajuntament, al personal que treballant a l’ombra han fet una feina molt eficaç. I en particular, a la batlessa de Son Servera i la seva ajudant que amb la seva presència discreta però constant, mos han posat a disposició serveis, recursos i, sobretot, acolliment.

Volem fer arribar el nostro agraïment als estudiants i professorat de l’Institut Puig de Sa Font de Son Servera. Que l’olivera que vàreu plantar pugui ser un testimoni per evitar que actes de violència masclista, o d’altre tipus, no tornin a passar. Mos permetreu manifestar un desig: a voltros, al·lotes estudiants, que pugueu créixer com a dones amb capacitat de decisió i llibertat, no sotmeses a falses promeses amb seduccions pròpies de sectes que anul·lin la vostra personalitat i a voltros, al·lots, que no amagueu la vostra sensibilitat, els vostres sentiments amables, la vostra capacitat de cuidar als altres,…Tot això no és signe de debilitat, sinó de generositat i de fortalesa, d’una nova masculinitat necessària.

Sabeu que mos agrada viure amb discreció i que així mos hem mostrat sempre, però no volíem deixar passar l’oportunitat de fer públic el nostre agraïment per tantes mostres de respecte i estimació.

Gràcies a tothom.

Xisco Sard i Maria Massanet. Família de Victòria Sard Massanet.