Campanya de sensibilització de l’ús del cinturó de seguretat

L’Ajuntament de Son Servera està promovent una campanya de sensibilització de l’ús del cinturó de seguretat, casc i sistemes de retenció infantil als accessos dels centres escolars Jaume Fornaris i Taltavull a Son Servera, i Na Penyal a Cala Millor.

Segons la Policia Local, cal conscienciar als usuaris de la importància de complir la normativa orientada a la millora de la seguretat i protecció dels menors. De fet, el no fer servir adequadament els sistemes de retenció infantils, el casc o el cinturó de seguretat augmenta notablement el risc de sofrir lesions greus en cas d’accident.

Per això, durant aquests dies, la Policia Local està repartint informació del Govern de les Illes Balears sobre l’ús d’aquests dispositius als alumnes i als pares i mares. Addicionalment, durant els dies vinents s’intensificaran els controls d’accessos als centres escolars, vetllant així per la seguretat dels més petits.