Baixa la taxa de recollida d’escombraries

 

Sessió plenària on es va aprovar la modificació de l'ordenança

L’any que ve la fiscalitat serà més baixa a Son Servera. El Ple de l’Ajuntament de Son Servera ha aprovat provisionalment, en la sessió de dijous 21 de març, la modificació de l’ordenança fiscal per l’any 2013 que regula la taxa de recollida domiciliària dels residus sòlids urbans i el seu tractament, transformació i transport. La modificació consisteix bàsicament en una reducció mitjana de la taxa d’un 13,39%, que si se suma a la bonificació del 5% en cas que el pagament es faci entre l’1 de gener i el 30 de juny, la taxa es pot veure reduïda gairebé un 20%.

Aquest és el resultat de les revisions dels contractes de recollida domiciliària d’escombraries i de recollida selectiva. També s’incorpora, però, la signatura d’un nou contracte de recollida dels residus dels iglús, fet que genera un increment del cost global. No obstant això, l’Ajuntament ha volgut fer costat a la ciutadania en els moments difícils i intentar alleugerir, en la mesura d’allò que sigui possible, les dificultats econòmiques. Per això, i malgrat s’incorpori un nou servei, es durà a terme la reducció de la taxa de recollida d’escombraries.

El regidor d’Hisenda, Jaume Servera, va reconèixer que aquest reajustament dels imposts és possible gràcies al tancament de comptes en positiu i a la gestió que s’està fent des del pla d’austeritat que es marcà des de l’inici d’aquesta legislatura i que està donant els seus fruits.

El portaveu del PP a l’oposició va manifestar “Que el seu partit entén que aquesta és una entrada en raó després de la gran lluita que vam tenir l’any passat per aquesta mateixa ordenança, perquè considera que la pujada que s’aplicava era excessiva. Sí que és veritat que hi ha una millora de contractes però el que realment ha canviat és l’estudi de costos, que l’any passat va ser el cavall de batalla. Vosaltres vareu voler passar el rodillo i això ha ocasionat reclamacions. Al final el que feis és donar la raó a les queixes que hi havia. Ara baixeu un 13% i l’any passat pujareu un 32%. Nosaltres veiem en positiu la baixada i que entreu en raó amb aquesta situació”.  El Partit Popular va votar a favor de la modificació de l’ordenança que es va aprovar per unanimitat.