Augmenta la recollida selectiva

 Els canvis en el sistema de recollida i les campanyes informatives dutes a terme tant als domicilis com als generadors singulars (comerços, bars, restaurants, allotjaments turístics, etc.), segons informa l’ajuntament comencen a donar els seus fruits. De fet, aquest passat mes de maig es recolliren selectivament el 30% dels residus del municipi de Son Servera.
El regidor de Medi Ambient, Miquel Espases, ha explicat que l’any 2014 es recollien selectivament “tan sols un 14% de tots els residus” i que, ara, “hem passat al 30%”.  “És un percentatge que veim possible incrementar abans d’acabar el 2016, apropant així el municipi serverí als objectius de reciclatge que estableixen les normatives de residus”, ha afegit.
La fracció orgànica dels residus és la que ha sofert un increment més important, ja que de les 121,70 tones recollides de gener a maig de l’any 2015 s’ha passat a 264,40 tones durant aquest mateix període d’enguany.
La segona fracció, quant a l’increment de recollida, ha estat la del paper-cartró, de la qual se n’han recollit 180,90 tones de gener a maig de 2016, en contrapartida de les 135,40 que es recolliren durant el mateix període de l’any passat.