Augment freqüència recollida envasos i vidres

A partir d’aquest mes d’agost, l’Ajuntament de Son Servera augmenta la freqüència en temporada alta de recollida d’algunes de les fraccions als generadors singulars de la zona costanera.
Recollida d’envasos: passarà a recollir-se tres vegades per setmana, quan fins ara es feia només dues vegades per setmana.
Fracció de vidre: passarà a recollir-se d’una a dues vegades.
Amb mesures com aquestes es pretén donar resposta a les necessitats reals del municipi, sobretot pel que fa a la temporada alta, ja que s’ha detectat que les freqüències amb les quals es treballava eren del tot insuficients.
Els generadors singulars són  els comerços, hotels, bars, restaurants, col·legis, edificis muncipals i d’oficines, etc, i que per a que es realitzi la recollida, és imprescindible adherir-se abans al servei de recollida de generadors singulars, registrant d’entrada la sol·licitud corresponent a l’Ajuntament de Son Servera.