Arriba el 4G, més problemes per la TDT

Els operadors de telefonia mòbil començaran el desplegament de la xarxa 4G en les freqüències que abans utilitzava el servei de televisió. D’aquesta forma, les emissions de telefonia mòbil 4G es produiran en la banda adjacent a la de la TDT, per la qual cosa és possible que la recepció del senyal de televisió (TDT) pugui veure’s afectada en alguns edificis o habitatges molt propers a les estacions de telefonia mòbil.
Llega800 és l’entitat d’ambit estatal que s’encarregarà de gestionar i solucionar qualsevol afectació que succeeixi en la recepció de la TDT motivada per les emissions de la tecnologia 4G per assegurar la continuïtat del servei de TV. Una actuació totalment gratuïta per a l’usuari.

A mesura que els operadors vagin desplegant els serveis 4G en aquesta banda de freqüència hauran d’actuar als edificis potencialment afectats per garantir que la recepció de televisió no es vegi afectada i que els ciutadans puguin seguir rebent els canals de televisió en condicions de qualitat similars a les existents.

En la majoria dels casos, l’actuació consistirà a col·locar un filtre en la instal·lació de recepció de televisió: l’antena.

Com a actuació preventiva, els ciutadans que resideixin en zones de major afectació rebran una comunicació al seu domicili que els informarà que a partir d’aquest moment podran sol·licitar de manera totalment gratuïta l’adaptació de l’antena del seu edifici per evitar possibles incidències.

Aquests són els passos a seguir:

Si viu en un edifici col·lectiu, parli amb el President de la seva Comunitat de Propietaris o amb el seu Administrador de Finques, perquè contacti amb arriba800 via telefònica o per email.
Si viu en un habitatge individual, contacti vostè directament amb llega800.
A més de les actuacions prèvies, en alguns casos, es podrien produir afectacions en la recepció de televisió una vegada iniciades les emissions. En aquest cas, els ciutadans també podran sol·licitar llega800, durant un termini de 6 mesos, que es realitzin les actuacions tècniques necessàries per garantir la recepció del servei de televisió. Aquestes actuacions també seran gratuïtes per als usuaris.

En qualsevol cas, davant qualsevol dubte pel que fa a aquest procés o si observa problemes en la recepció de televisió, o per més informació contacti amb llega800. tel. 900 833 999.

Horari:
Dilluns a Dissabte, de 10:00 a 22:00 h.
Servei no disponible els dies festius nacionals.