Aparcament de l’Escola Na Penyal

L’Ajuntament ha informat que ja han començat les obres d’acondicionament del  pàrquing situat al darrere de l’escola de Cala Millor (CP Na Penyal), les quals s’espera que estiguin totalment finalitzades de cara al proper inici del curs escolar 2016-2017. L’habilitació d’aquest aparcament és una petició que venia fent l’equip directiu de l’escola per tal d’evitar les aglomeracions per part dels cotxes de pares dels alumnes que s’aturaven a l’entrada de  l’escola durant les hores d’inici i fi de classes per deixar els nins i nines ben al davant de la  porta.
 Les obres d’habilitació i millora de l’aparcament, situat en un pinar que es troba a la part  posterior de l’escola, tenen com a objectiu que els vehicles que es desplacin fins a l’escola de Cala Millor per acompanyar els estudiants puguin realitzar el trajecte de manera més àgil,  dinàmica, còmoda i segura. A més, a amb les reformes que estan en marxa, s’evitaran els  bassiots, el fang i altres problemàtiques que generava el pinar abans de les obres.
El nou pàrquing comptarà, així mateix, amb una continuació del carril bici ja existent que  permetrà als usuaris de bicicleta arribar amb el seu vehicle fins a l’entrada de l’escola sense  haver de desviar-se del carril. Igualment, la creació del nou aparcament de bicicletes previst  dins el conjunt de reformes els permetrà deixar ben aparcada la bici abans d’entrar a classe.