Ajuntament signa convenis de col·laboració pel 2021

L’Ajuntament de Son Servera vol continuar amb la promoció d’iniciatives de caràcter social que ajudin a la inserció i normalització de persones amb qualsevol classe de problema així com donar suport a les entitats esportives locals que potencien hàbits de vida saludable. Aixi ho ha anunciat amb un comunicat de premsa.
“En aquest sentit, de cara al 2021, l’Ajuntament ha renovat alguns dels convenis de col·laboració que tenia amb diferents associacions i entitats amb la finalitat de poder oferir suport econòmic a aquestes a canvi dels serveis d’aquestes entitats per a la ciutadania del municipi.
Així, aquesta renovació, s’ha fet efectiva aquest dilluns amb la signatura dels corresponents convenis. Les entitats que seguiran amb aquesta relació són:


·Aproscom Fundació; entitat que té com a objectiu promoure i executar programes per a persones dependents amb discapacitat intel·lectual.
·Fons Mallorquí de Solidaritat; un instrument de coordinació i suport a la cooperació descentralitzada de Mallorca, amb la intenció d’aglutinar els esforços que les institucions locals i autonòmiques (Ajuntaments, Consell i Govern) destinen per a la solidaritat de Mallorca amb els països del Sud.
·Col·legi Sant Francesc d’Assís de Son Servera; com a l’única escola infantil concertada perquè pugui oferir als ciutadans el servei d’escola matinera.
·Dignitat i Feina; associació creada per a ajudar a les persones que es troben en una situació precària a fi de proporcionar-los un mitjà de subsistència a través de les labors del camp.
·DACESMA, associació de dany cerebel sobrevingut a Mallorca; entitat que promou i ajuda al manteniment i a la recuperació de l’autonomia funcional a les persones amb discapacitat física sobrevinguda.
· Bàsquet Son Servera: amb la intenció de potenciar la pràctica esportiva i el respecte i l’interès cap a aquesta disciplina
· Taekwondo Son Servera: amb la mateixa idea d’incentivar la pràctica de l’esport de taekwondo i per contribuir a la realització d’accions concretes per a un canvi d’actituds i comportaments oberts respecte a l’educació física i la salut.

Aquesta diversitat d’entitats permet que pugui beneficiar-se’n una gran diversitat de persones i és una cooperació que l’Ajuntament considera molt positiva per a ambdues parts.”