Acte constitució Consorci de Turisme

Acte de constitució del Consorci de Turisme entre Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar

Han estat necessaris quatre anys perquè el Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar estigui definitivament constituït. Però, finalment, el passat dijous, 21 de febrer, va tenir lloc l’acte de constitució del consorci.

Si sumem a Cala Millor les places turístiques que ofereixen en exclusiva Son Servera, Cala Bona i Costa dels Pins, i Sant Llorenç, sa Coma i s’Illot, ens situa com el tercer destí en nombre de places hoteleres a Balears (més de 35.000 places), només per darrere de Palma i Calvià. Així doncs, és indiscutible el pes que tenen aquests municipis en el turisme de les illes. Davant d’aquest escenari, és convenient la unificació d’esforços en la promoció turística, així com l’optimització dels recursos, complint a més amb una ja vella reivindicació dels hotelers de la zona.

El Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar va quedar constituït de la següent manera:

– Com a President, el Sr. Mateu Puigrós.

– Com a Vicepresident, el Sr. Pep Barrientos.

– Com a Vocals per part de l’Ajuntament de Son Servera, el Sr. Toni Servera, la Sra. Marga Vives i el Sr. Rafel Valls.

– Com a Vocals per part de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, el Sr. Nicolás Bordal, el Sr. Miquel Planes i la Sra. Maria Galmés

– Com a Vocals per part de l’Associació Hotelera de la Badia de Cala Millor – Sa Coma, el Sr. Pere Cañellas, el Sr. Toni Sansó i el Sr. Toni Roig.

Val a dir que cap del càrrecs del consorci estaran retribuïts amb cap remuneració ni dietes, essent tant sols càrrecs de gestió i coordinació.

Els objectius que es persegueixen amb el Consorci són, entre d’altres:

– Promoure activitats adreçades a incrementar la demanda turística.

– Gestionar, promocionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes que puguin beneficiar l’increment i la qualitat de l’oferta turística.

– Promoure la presència activa d’ambdós municipis en el mercat turístic.

– Afavorir, adequar i possibilitar l’adequació de les infraestructures i dels serveis d’oferta turística.

– Afavorir i promoure la celebració de convencions, esdeveniments i d’altres activitats.

– Elaborar material de divulgació, publicitat i imatge necessaris per donar a conèixer els recursos turístics d’ambdós municipis.

– Col·laborar amb altres entitats públiques o privades per promocionar els municipis.

– Coordinar, dinamitzar i col·laborar amb tots els sectors interessats en el foment del turisme.

– Coordinar les activitats amb les àrees i dependències municipals d’ambdues entitats locals que tenguin relació amb l’activitat del Consorci.

– Promoure, gestionar i comercialitzar productes i serveis d’interès turístic.