Aclariment de la batlessa

Després dels rumors sorgits per la possible celebració de la festa de fi de curs, organitzada per uns pares de Jaume Fornaris a l’Església Nova, la batlessa fa uns aclariments sobre el tema.