732.000 euros de multa pel cas Eureka

El ple de l’Ajuntament celebrat la nit del passat dijous, va haver de tractar per urgència el tema de l’expropiació forçosa dels terrenys coneguts com la plaça Eureka de Cala Millor, propietat de Magdalena Vives Sard. El motiu, una sentència del tribunal Superior de Justícia, per la qual es condemna a pagar al consistori la quantitat de 732.000 euros, cas que porta 24 anys de litigi entre les parts i obligava a la batlessa, a donar lectura de la sentència en el ple, perquè tots els membres de la corporació es donessin per assabentats. De moment, l’Ajuntament haurà de pagar, en el termini de sis mesos, aquesta quantitat i esperar que el recurs imposat prosperi i els permeti, més endavant, recuperar dita quantitat, sempre que es dicti el recurs a favor seu. Els fets es remunten a 1988 quan Jaume Vives, propietari del primer hotel de Cala Millor, Hotel Eureka, cedeix a l’Ajuntament uns terrenys per a la construcció de la plaça Eureka. El cessionari sol•licita, a canvi, la instal•lació d’un monòlit en record del pioner turístic de Cala Millor i en el contracte s’estipula que l’incompliment de la seva instal•lació és motiu de rescissió de la cessió, per la qual cosa els terrenys haurien de tornar a l’antic propietari. Varen passar els anys, alternant-se al govern, populars i socialistes, i el monòlit no va ser instal·lat durant aquests anys, en aquest temps va morir la dona de Jaume Vives, per la qual cosa aquest va decidir executar la condició resolutòria i recuperar els terrenys, poc després, Damià Ripoll, arribaria a la batlia i instal·laria el monòlit, però de res va servir. La família, una vegada mort el cessionari, van seguir la reclamació d’uns terrenys per la via judicial. Uns terrenys, on el Consistori ja havia construït l’oficina d’informació turística en primera línia de Cala Millor. L’Ajuntament inicia un procés d’expropiació, pel qual els propietaris sol·licitaven una indemnització d’1.553.000 euros, però que el Jurat provincial d’expropiació, el setembre del 2011, el fixà en 363.724 euros. La decisió va ser recorreguda davant el TSJIB al 2015, qui la fixa en 732.000 euros, mentrestant el Consistori guanyava temps sol·licitant la titularitat fefaents dels terrenys als hereus de Jaume Vives, que no aporten cap títol de Propietat, però en aquesta darrera sentència del TSJIB, deixa clar que des del principi el Consistori va acceptar la cessió, i entén que no és el moment de qüestionar la titularitat, pel que sentencia “Qui calla atorga” i condemna a l’Ajuntament el pagament dels 732.000 euros a l’hereva, Magdalena Vives Sard.
Aviat podreu seguir pel web l’emissió íntegra de la sessió plenària del passat dijous 21 de juliol, on varen tenir lloc els fets. Els abonats a la xarxa fibwi de fibra òptica, varen podeu veura en directe la sessió a traves de TV Serverina i avui, la podreu veure repetida a partir de les 13.00 hores.