329.000 euros per embellir carrers al municipi

L’Ajuntament de Son Servera ha aprovat en la sessió plenària del mes de juliol una partida pressupostària que permetrà iniciar un conjunt de reformes d’embelliment i millora d’algunes zones del municipi. Aquesta partida suposa un total de 329.775,80 euros dels quals 279.775,80 seran subvencionats per l’Agència de Disciplina Urbanística, a qui l’ajuntament té traspassades les competències en aquesta matèria, i la resta pel mateix consistori. La primera fase d’aquest projecte se centrarà en el canvi d’imatge dels carrers Pere Antoni Servera i el carrer Tren on es té previst llevar l’asfalt i col·locar una nova pavimentació, la sembra de nous arbres, la col·locació de pluvials, el soterrament del cablejat elèctric i telefònic i també la substitució de la il·luminació per una lluminària de baix consum. Malgrat totes les reformes, el projecte mantindrà tots aquells elements catalogats i amb valor patrimonial de la zona, incorporant-ho en la nova imatge.