30 anys d’Escola d’adults

El passat dijous, a l’escola d’adults es va acomiadar el curs, amb una festa per celebrat el 30è aniversari. TV Serverina emetrà un reportatge de la festa i les opinions d’antics alumnes i professors que estaven presents a la festa aniversari, serà el dijous dia 5 a la nostra emissió a través del cable de fibra òptica de FIBWI.

Els Serveis Educatius Municipals varen néixer L’ANY 1986 quan l’ajuntament de Son Servera va decidir contractar un pedagog per posar en marxa el que es va anomenar el Servei Municipal d’Orientació Educativa o SMOE.

La funció inicial de l’SMOE era donar resposta a unes necessitats educatives no cobertes dins el municipi i molt relacionades amb el fracàs escolar, la intervenció en demandes d’atenció individual, treballar amb nins i nines amb necessitats educatives, etc. La major part de les intervencions es feien dins les escoles: valoració i diagnòstic individuals,  logopèdia, suport escolar, dinàmica educativa, etc.

Molt aviat, el curs 1986-87,  va començar l’Escola d’Educació de Persones Adultes, o centre d’adults com es coneixia llavors. Les persones majors de 16 anys del nostre Municipi tornaren  a “escola” després de molts d’anys de deixar-la. Alguns per aprendre a llegir, altres per treure’s el graduat escolar i molts altres simplement per la inquietud d’aprendre. Els primers anys es realitzaven molts de cursos relacionats amb l’àrea acadèmica. El curs 1988/1989 comencen cursos de formació ocupacional en col·laboració amb l’INEM.

Paralel·lament  es van augmentar el nombre de tallers i cursos de caire sociocultural: pintura, punt mallorquí, ceràmica, restauració…

A dia d’avui la col·laboració amb la conselleria d’Educació i a través del CEPA Artà, ens permet continuar amb la formació acadèmica al centre. Per una part s’ofereixen diversos cursos d’ensenyament inicial i d’espanyol per estrangers i per l’altra, des de fa dos anys, s’imparteixen els cursos de 3r i 4t d’Educació Secundària de Persones Adultes (ESPA).

Pel que fa a les activitats formatives  municipals, el curs 2016-2017  a l’oferta hi ha cursos d’idiomes, recepció, cuina, tallers d’oci i temps lliure, informàtica, tallers per a famílies (0-3 i primària) i tallers per a la salut i el benestar.

Des de l’inici dels Serveis també s’ha realitzat un taller professionals dirigit a joves entre 16 i 21 anys. Aquests tallers han passat per diversos projectes  : educació compensatòria, Programes de Garantia Social, ISLA, PQI…i col·laboracions: MEC, FEMP i actualment amb la conselleria d’Educació i Universitat.

L’any 1990 ja es va organitzar la primera escoleta d’estiu per a nins i nines. Es va tractar d’un projecte innovador que tan sols es duia a terme a dos municipis més.  En un primer moment només es feia a Cala Millor. Actualment es fa a les dues localitats. Aquesta oferta s’ha complementat amb l’oferta d’una escoleta de Pasqua.

Un altra camp d’actuació ha  estat els programes de dinàmica educativa. El mes d’abril de 1987 es va fer la primera setmana del llibre a les escoles. Va ser un projecte conjunt amb els SMOE de la comarca. L’oferta es va anar ampliant amb programes com la setmana de l’arbre en que els diferents cursos anaven a sembrar i les visites a l’Ajuntament.  Actualment, a dinàmica educativa s’ofereixen 17 activitats (animació a la lectura, visites didàctiques, festes populars, etc.)  de les quals cada tutor o tutora sol·licita les que vol fer.

La intervenció dins les escoles ha canviat. Els centres educatius ja fa uns anys que compten amb equips d’orientació educativa. Els professionals municipals col·laboren fent assessorament psicopedagògic a les famílies, intervencions en aspectes emocionals i conductuals, programes de prevenció de l’assetjament escolar, tècniques d’estudi, programa de competència emocional, etc.

La ludoteca municipal, el servei d’escola matinera i la UOM (universitat oberta per a majors) són altres projectes dels Serveis Educatius Municipals.