15.700.000 € de pressupost pel 2016

Al transcurs de la sessió ordinària de l’ajuntament de Son Servera celebrada ahir vespre, la més llarga dels darrers 25 anys (5 hores 30 minuts), va aprovar el pressupost de la sala per l’any que ve. Un pressupost que s’aprovà amb el vot en contra del PP i les abstencions d’ON Son Servera i Més. Durant l’intervenció, la regidora d’Hisenda i Comptes, Margalida Vives (Independents), va presentar la memòria de dades del pressupost previst per al 2016, que té com a objectiu prioritari consolidar els serveis bàsics necessaris per a tots els serverins i serverines, més que no preveure grans inversions que, ara per ara, ni són absolutament necessàries ni es podrien assumir sense minvar els serveis.
El pressupost previst per al 2016 és de 15.698.647,54 €, amb un increment de l’1,4% respecte del pressupost de 2015, i cal destacar-ne la consolidació d’uns comptes sense dèficit, sense augmentar-ne el deute i amb una capacitat inversora amb recursos propis, que a més permet mantenir el compromís de pagar les factures als proveïdors en un termini de 15 dies, un fet molt important per a l’economia i les empreses del municipi, ja que la major part de proveïdors són locals.
Respecte del pressupost de despeses per al 2016, la regidora de Comptes i d’Hisenda, Margalida Vives, destaca, d’una banda, la disminució del deute pendent de l’Ajuntament, que es redueix del 13 a l’11%, fet que representa un estalvi de 540.067,68 € gràcies a l’amortització de préstecs realitzada durant el 2015. D’altra banda, també destaca que la despesa més general, gairebé el 66% del pressupost, preveu el manteniment dels serveis bàsics municipals, sobretot aquells que fan referència a l’àmbit de Serveis Socials, que augmenta en 58.000 €, a més de la consolidació dels serveis essencials de Policia, Sanitat, Educació, Cultura, Patrimoni i Esports.
També la dotació econòmica de l’àrea de Turisme es veu incrementada del 12 al 14%, ja que -segons exposa Margalida Vives- “és el vertader motor econòmic del municipi i, per tant, s’ha de millorar el servei de les oficines turístiques, invertir en la construcció d’uns banys públics al passeig marítim i seguir fent feina amb noves iniciatives i millores a la platja accessible de Cala Bona”.
Quant a despeses en infraestructures i obres municipals, el pressupost cobreix les millores en asfaltat de vials (150.000 euros) i millores generals de carrers i xarxes de clavegueram i pluvials entre altres millores de manteniment (300.000 euros); també atén l’obertura d’una delegació de Serveis Socials a Son Servera, a fi de millorar l’atenció a la ciutadania d’aquest nucli, i les millores en manteniment de les infraestructures a l’escola de Jaume Fornaris, a l’Arxiu municipal i a les instal·lacions esportives municipals. I com a inversió principal i absolutament necessària, amb una partida destinada de 150.000 €, s’afrontarà l’ampliació del centre de salut de Cala Millor, que millorarà considerablement l’atenció sanitària als residents de la zona costanera.
Finalment, en el capítol d’ingressos, el més significatiu és la rebaixa de la pressió fiscal per als ciutadans i ciutadanes, i per segon any consecutiu hi haurà una nova davallada de la taxa de fems, que es veurà reduïda en un 12% directament sobre el rebut. De fet, la regidora recorda que “durant el 2015 ja hem reduït la pressió sobre l’IBI en 452.000 € i la taxa de fems i clavegueram en 600.000 €, i a més durant el 2016 podrem disminuir l’import adreçat a incinerar residus en 160.000 €, i d’aquesta manera podrem augmentar les campanyes i actuacions de reciclatge al nostre municipi”.

Els pressuposts varen ser qualificata de còmodes i poc ambiciosos en la reducció de la despesa, pel Partit Popular, que va considerar que els comptes estan compromesos amb un 85%, en despesa de personal i despesa corrent i només té un 4% d’inversió. Els tres partits de l’oposició coincidiren que es tracta d’uns pressuposts que no reflecteixen amb inversions, la crescuda dels ingressos. Des de l’oposició es va demanar més contenció en les partides de despesa, com la publicitat o els protocols de les regidories.