Ple ordinari de 19 de maig de 2016

Sessió Ordinaria de ple de dia 19 de maig de 2016, celebrada a les 21.00 h a la Sala d’actes

Ordre del dia de la sessió:

1-Proposta d’aprovació de l’acta del Ple de la sessió anterior (17 de març de 2016, sessió ordinària).

2-Proposta d’acord de rectificació del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016.

3-Proposta de substitució del nom del ‘carrer Ametler’ a fi d’evitar confusions d’assignació amb el ‘carrer dels Ametlers’ ambdós situats en el nucli urbà de Cala Millor.

4-Proposta de modificació de numeració del carrer Davant s’Hort de Cala Millor.

5-Proposta de modificació de numeració del carrer Ramon Llull, antic carrer de s’Ametler fins a l’avinguda Magnòlia de Cala Millor.

6-Proposta de modificació de numeració del carrer de s’Estepar de Cala Millor.

7-Proposta de modificació de numeració del carrer Ametlers de Cala Millor.

8-Expedient de contractació 09-2016. Proposta de modificat del contracte de serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Son Servera.

9-Expedient de contractació 10-2016. Modificat contracte de gestió del servei públic de recollida selectiva porta a porta mitjançant àrees d’aportació temporals i transport de les fraccions de paper-cartró, vidre, envasos lleugers i bolques.

10-Proposta de declaració d’adhesió a l’ Aliança Mar Blava.

11-Proposta de document de compromís per aconseguir una llei per a la declaració de la Mediterrània espanyola com a zona lliure de prospeccions d’ hidrocarburs.

12-Proposta de declaració institucional de l’Ajuntament de Son Servera per demanar al Govern Espanyol la declaració del corredor de migració de cetacis de la demarcació marina llevantí-balear com zona d’especial protecció d’importància per la Mediterrània (ZEPIM) del Conveni de Barcelona i sol·licitar l’aplicació d’un règim preventiu de protecció en aquest area i mesures de reducció del soroll submarí.

13-Proposta d’inici de l’expedient de liquidació de la concessió de subministrament d’aigua potable al nucli de Son Servera.
14-Proposta de Modificació número 2 de les Normes Subsidiàries de planejament del Terme Municipal de Son Servera. Redefinicions de les aliniacions de les zones intensives C i D.
15-Moció de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears en relació al projecte “Vacances en Pau 2016”.
16-Moció per recuperar la infraestructura del tren de Llevant.
17-Proposta de Moció de rebuig a les mesures coercitives del Ministeri d’Hisenda i a favor d’un nou model de finançament.
18-Proposta de MÉS per Son Servera de Moció relativa a la Declaració de Municipi oposat a l’aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).

19-Proposta d’acord de Reconeixement extrajudicial de crèdit REC 4/2016. Assabentat resolucions de Batlia (294/2016 a 568/2016).
Assabentat acords Junta de Govern Local (16.02.2016, 02.03.2016, 15.03.2016, 29.03.2016, 12.04.2016, 26.04.2016).

Precs i preguntes.